02 dec 2022

MBO Utrecht: toekomstig studenten matchen aan een passende opleiding

Patrick
❤️ Project
10 min. leestijd

MBO Utrecht is een kleinschalige school voor zo’n 5.000 studenten. Maar met ongeveer 50 verschillende opleidingen zit toch voor de meeste studenten wel een geschikte studie bij. Docenten zijn betrokken en hebben aandacht. Niet alleen voor studenten, maar ook voor de manier waarop zij leren. Dat uit zich onder andere in maatwerk. Studenten leren zo niet alleen een vak, maar krijgen vaardigheden aangeleerd die hen helpen in deze continu veranderende wereld. 

Social Brothers heeft al meer dan 3 jaar een fijne samenwerking met MBO Utrecht. Het doel? Studenten in laten schrijven voor een geschikte MBO opleiding binnen de regio Utrecht tegen een zo laag mogelijke CPC.

In deze case

  • Uitdaging
  • Oplossing
  • Facts & figures

Ouders en studenten

Oplossing

Vanuit de data is gebleken dat er voornamelijk twee doelgroepen zijn die beslissingen maken. Ouders en toekomstig studenten. Daarom zijn onze campagnes op zowel Google Ads als op Social Ads opgesplitst per doelgroep om een andere tone-of-voice te kunnen gebruiken in onze copy. Deze splitsing is essentieel omdat het gedrag over de inschrijfperiode anders is. Ouders doen in het begin van het wervingsseizoen hun research en de toekomstig student vaak pas aan het einde. Dit geeft mogelijkheden om te focussen op deze specifieke momenten waardoor we beide doelgroepen door de funnel kunnen begeleiden. Dat is fijn, want hoe verder in het ‘seizoen’ je komt des te meer de concurrentie van andere scholen toeneemt. 

Facts & figures

  • 16% meer aanmeldingen dan vorig jaar
  • 202% meer open dag aanmeldingen dan vorig jaar
  • 71% meer Google Ads conversies dan vorig jaar
  • Conversiepercentage 6,40%

Resultaat

Ondanks een kloof tussen veel scholen en studenten hebben wij met onze strategie en campagnes toch zo’n 2.002,6 aanmeldingen voor opleidingen mogelijk gemaakt. Dat is een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar! 

Al vroeg in het seizoen bleek dat de keuze om in het begin te focussen op de fysieke introducties invloed had op het aantal inschrijvingen op opleidingen. Dit is terug te zien in de eerste vier maanden waarbij we qua inschrijvingen 15% achterlopen op het voorgaande seizoen. Maar, de focus op de constante stroom van online en fysieke introducties levert ons onderaan de streep wel een voorsprong op van 121% op basis van introducties in de eerste vier maanden.

Steven Founder[email protected]06-20413957
Ik doe aanWhatsApp

Geinspireerd? De volgende onderwerpen zijn aanbod gekomen

Online MarketingSEASocial mediaStrategy
Toon alle inspiratie