25 mei 2022

Google-Ads Hack: ROI, ROAS & POAS uitgelegd

✍️ Blog
13 min. leestijd

Als bedrijf, maar zeker ook als digital agency kan je er niet omheen. Google & Facebook Ads zijn niet meer weg te denken uit de online marketing. Het zijn de uitstekende tools om jouw bedrijf online te promoten en te laten groeien. Ads beïnvloeden gebruikers in hun koopgedrag en dat kan leiden tot een hoger conversiepercentage. De koopbehoefte en wensen van consumenten zijn natuurlijk heel persoonlijk en daarom is het van belang dat jouw campagnes aansluiten op deze factoren. Zowel de Return on investment als de Return on Ads Spend  maken het inzichtelijk hoe winstgevend de lopende campagnes zijn. In dit artikel vertellen wij je meer over ROI, ROAS en POAS.

ROI,ROAS en het verschil tussen deze twee termen

Return on Investment is een belangrijke term om er achter te komen of jouw werkzaamheden daadwerkelijk geld in het laatje opleveren. Zeker in de digitale marketing is ROI een belangrijke term.

Wat is de ROI van jouw Google Ads Campagnes? Zijn de campagnes winstgevend of is het toch beter om een andere richting op te gaan? ROI is gebaseerd op jouw marketingdoelen en geeft duidelijk inzicht in de impact die de Google Ads-campagnes hebben gehad op jouw bedrijf. Door de verhouding tussen de kosten en nettowinst te berekenen, krijg je inzicht in het bedrag dat je met jouw campagnes verdient of verliest. Om het ROI te berekenen, trek je het bedrag dat aan de campagnes is uitgegeven af van de inkomsten die de campagnes hebben gemaakt. Dit aantal wordt vervolgens gedeeld door het uitgegeven bedrag. De formule luidt als volgt: 

ROI = (Opbrengst – kosten) / Totale kosten

Een andere soortgelijke term, Return on Ad Spend (ROAS), vergelijkt hoeveel er verdiend is met hoeveel er is uitgegeven. Het geeft inzicht in jouw online marketing-inspanningen en of deze winstgevend zijn. Wanneer je voor jezelf duidelijk hebt gesteld hoeveel ROAS je moet behalen, loop je niet meer tegen beperkingen in je budget aan. Je weet wat elke euro die je investeert oplevert wanneer je jouw ROAS hebt vastgesteld. Hierdoor kun je meer spenderen, zolang de ROAS op hetzelfde niveau blijft. 

ROAS = Opbrengst / Advertentie kosten 

Wat is het verschil tussen ROAS en ROI? Het verschil is dat ROAS zich richt op de omzet terwijl de ROI zich focust op de nettowinst. De Return on Ads Spend houdt alleen rekening met het bedrag dat rechtstreeks aan de advertenties wordt uitgeeft. Return on Investment houdt niet alleen rekening met de uitgaven maar ook met extra kosten, zoals productiekosten en overheadkosten. 

Voorbeeld van ROI

Stel je verkoopt producten op Google Ads voor €50 per stuk, en deze hebben €10 euro gekost om te produceren. Je hebt van deze producten er 10 online verkocht door advertenties op Google-Ads. Dan is er in totaal dus voor €500 producten verkocht, de kosten voor Google Ads bedragen €200. Dit resulteert in de volgende ROI berekening:

(€500 – (€100 + €200) /(€100 + €200)) = 0,67 

0,67 staat gelijk aan een ROI percentage van 67%. Maar wat houd dit nou precies in? Een ROI percentage van 67% betekent dat er voor elke euro die er in de campagne wordt besteed er €1,67 terug het laatje in komt. 

Voorbeeld van ROAS

Een campagne die je hebt opgezet levert je €500 op. De kosten van deze campagne bedragen €200. De ROAS reken je als volgt uit:

€500 / €200 = €2.50

De ROAS van €2,50 staat gelijk aan een ratio van 1: 2.5

Waarom is het bijhouden van de ROI en ROAS van Google Ads belangrijk?

Het is belangrijk om verschillende statistieken zoals vertoningen en clicks bij te houden. Werkelijke impact van campagnes op jou bedrijf kun je meten door de ROI en ROAS te berekenen. 

Zoals boven al eerder gezegd, weet je door het meten van jouw ROI en ROAS of jou Google Ads-campagnes winstgevend zijn of niet. Daarnaast geeft het inzicht in bijdragen die de advertenties leveren bij het behalen van jouw doelstellingen. Het is handig om de ROI en ROAS te gebruiken wanneer je Google Ads-strategieën gaat optimaliseren. Wanneer een bepaalde advertentie een hoge ROI/ROAS behaalt is het gunstig om een groter deel van het budget in deze campagne te steken. Anderzijds, wanneer een advertentie een minder hoge ROI/ROAS heeft, kan er voor gekozen worden om deze advertentie stil te leggen of te verbeteren aan de hand van vorige successen. 

POAS, wat is het?

Profit On Ad Spend biedt gegevens en inzichten die alleen inkomsten niet kan tonen. Om de POAS te berekenen wordt er rekening gehouden met andere kosten, winstmarges en productmarges. POAS kan duidelijke inzichten geven wanneer je campagnes wilt optimaliseren. Het geeft een uitgebreider beeld van welke inkomsten gegenereerd zijn en welke niet. Hierdoor is het mogelijk om meer te bieden op winstgevende campagnes en te stoppen met of het pauzeren van campagnes die het niet zo goed doen. 

POAS = Bruto marge per advertentie : advertentiekosten

Hoe pas je Profit On Ad Spend toe?

1. Bepaal brutomarges

Het is belangrijk om het verschil tussen interne kosten en Google Ads-kosten te identificeren. De brutomarges kunnen handmatig berekend worden of deze data kan gekoppeld worden in een PPC Management software tool. 

2. Wijs brutomarges toe aan jouw advertenties

Het is raadzaam om de brutowinstgegevens naar Google te sturen om zo een ​​beter beeld te krijgen van jouw winstgevendheid. Hiervoor kun je Google click ID gebruiken in Google Ads. Het is ook mogelijk om een doel in te stellen op Google Analytics. 

3. ROAS opzet maar een POAS-doel

Na het succesvol importeren van de juiste brutomarge gegevens in Google Ads of het instellen van een doel in Google Analytics, kun je de biedstrategieën van Google toepassen om beter te bieden en de nettomarge te vergroten. Je vergelijkt je nieuwe POAS kosten met je ROAS opbrengsten. 

Google ads desktop

Conclusie

Het is van belang voor jouw business om vooraf duidelijke doelstellingen en KPI’s vast te stellen. Hierdoor kunnen de ad-campagnes beter geëvalueerd worden met onderbouwde verwachtingen. Het is belangrijk om jouw campagnes een tijdje te laten draaien en deze de tijd en ruimte te geven om onder de aandacht te komen van jouw target audience, om zo web-verkeer naar jouw website te trekken en uiteindelijk conversies te genereren. Het is dus niet aan te raden om te vroeg jouw ROAS of ROI te gaan betekenen. Het doel is natuurlijk om zo veel mogelijk winst te maken, hierbij heeft POAS de voorkeur. Het is namelijk een directe statistiek in online advertenties die eenvoudig te begrijpen en gebruiken is. Daarnaast is POAS nog vrij nieuw, je kunt dus sneller beter presenteren dan je concurrenten wanneer je hier gebruik van maakt. 

Wil je meer weten over Google-ads? Check dan nu onze blog over het inzetten van Local Business Campaigns

 

Geïnspireerd? De volgende onderwerpen zijn aanbod gekomen

MarketingOnline MarketingStrategyTech
Toon alle inspiratie